Tien procent studenten haakt af bij invoering leenstelsel

Tien procent van de huidige studenten zouden waarschijnlijk stoppen met hun studie of niet meer gaan studeren als de huidige vorm van studiefinanciering wordt omgezet in een lening. Meer dan de helft zou om deze reden langer thuis blijven wonen of weer terug gaan naar het ouderlijk huis. Dat meldt de Volkskrant.

Nu is de studiefinanciering nog een gift indien de studie op tijd wordt afgerond. De regering wil daar een lening van gaan maken. Daarnaast dreigt ook de ov-kaart te worden afgeschaft. Hiermee kunnen studenten nu nog gratis gebruik maken van het openbaar vervoer. Dit zijn allemaal uitkomsten van een onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken naar wat voor gevolgen de maatregelen zouden hebben op studenten in het hbo en wetenschappelijk onderwijs. In totaal werkten zesduizend studenten mee aan het onderzoek.

Niet meer studeren

Vijftien procent van de ondervraagden zou niet meer gaan studeren wanneer zowel de ov-kaart wordt afgeschaft als het leenstelsel wordt ingevoerd. Bij het alleen afschaffen van de ov-kaart denkt een kwart eerder het ouderlijk huis te verlaten om op kamers te gaan. Een kwart van de mensen verwacht ook dat men dichter bij het ouderlijk huis zou gaan studeren en vier op de tien studenten wil verhuizen naar de stad waar de studie wordt aangeboden.

Verschraling

Een jaar geleden trok het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) soortgelijke conclusies. Ook volgens hen zou het studiegedrag veranderen bij de invoering van een leenstelsel. Uit onderzoek van het SCP bleek toen ook dat studenten bij de afschaffing van de basisbeurs af zouden zien van extra’s, waaronder een tweede master, extra stages of een buitenlands studiejaar. Het SCP stelde dan ook dat het leenstelsel leidt tot een zekere verschraling in de studie. Ook twijfelt twintig procent van de mbo’ers om een vervolgstap naar het hbo te maken als ze daarvoor moeten lenen.