Bussemaker houdt vast aan prestatieafspraken hoger onderwijs

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs maakte in 2012 met universiteiten en hogescholen afspraken over onder andere contacturen, excellentie, onderwijskwaliteit, het niveau van docenten en studiesucces. Zij wilde hiermee de instellingen prikkelen om de kwaliteit van onderzoek en onderwijs te verbeteren. Instellingen die hun zelf gestelde doelen niet halen, krijgen eind dit jaar minder geld van […]

Studenten stoppen met studeren door leenstelsel

De studiefinanciering zoals we die tot nu toe kenden staat de laatste jaren steeds meer onder druk. Er wordt dan ook regelmatig gesproken over het invoeren van een leenstelsel, waarbij elke student automatisch een lening afsluit. Nu krijgt de student nog een studiefinanciering door de overheid uitbetaalt, waarbij het mogelijk is om aanvullend te lenen. […]