Bussemaker houdt vast aan prestatieafspraken hoger onderwijs

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs maakte in 2012 met universiteiten en hogescholen afspraken over onder andere contacturen, excellentie, onderwijskwaliteit, het niveau van docenten en studiesucces. Zij wilde hiermee de instellingen prikkelen om de kwaliteit van onderzoek en onderwijs te verbeteren. Instellingen die hun zelf gestelde doelen niet halen, krijgen eind dit jaar minder geld van […]

Boete voor te late inschrijving tentamen mag niet

Onderwijsinstellingen mogen studenten die zich te laat inschrijven voor tentamens niet beboeten. Dit heeft minister Bussemaker de Tweede Kamer laten weten op vragen van het Kamerlid Mohammed Mohandis (PvdA). Volgens de minister hebben studenten na inschrijving en betaling van het collegegeld recht op bepaalde voorzieningen, waaronder het afleggen van tentamens.