Studenten stoppen met studeren door leenstelsel

De studiefinanciering zoals we die tot nu toe kenden staat de laatste jaren steeds meer onder druk. Er wordt dan ook regelmatig gesproken over het invoeren van een leenstelsel, waarbij elke student automatisch een lening afsluit. Nu krijgt de student nog een studiefinanciering door de overheid uitbetaalt, waarbij het mogelijk is om aanvullend te lenen.

Mocht het daadwerkelijk tot een volledig leenstelsel, dan zal één op de tien bachelorstudenten het nalaten om nog aansluitend een masterstudie te volgen. Van degenen die pas op latere leeftijd aan een studie beginnen, zal 17% de plannen afblazen. Dit is naar voren gekomen uit onderzoek onder  6.000 studenten, dat is uitgevoerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

Wat is de stand van zaken?

Dat zijn natuurlijk geen prettige berichten, maar hoe staat het er nu eigenlijk voor met deze ontwikkelingen? In 2010 werd het plan voor het eerst gelanceerd, maar eind 2012 werd het voorstel dat door de Tweede Kamer was ingediend uiteindelijk afgekeurd in de Eerste Kamer. Met name Groen Links kon zich niet vinden in de plannen van de VVD en PvdA, waardoor er geen meerderheid behaald kon worden.

Het draagvlak voor de plannen is sindsdien nog niet toegenomen en het feit dat de berekeningen erachter niet bleken te kloppen hielp evenmin mee. Bij het berekenen van de kosten voor de studenten was namelijk geen rekening gehouden met de variatie die de rentestand kan vertonen, waardoor de kosten enorm op zouden kunnen lopen. De plannen zijn voorlopig dan ook doorgeschoven naar 2016.