Onenigheid over duur promotie

Volgens Elmer Sterken, rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen, wordt er in Nederland teveel van promovendi gevraagd en hij vindt dat de eisen voor het proefschrift best naar beneden mogen worden bijgesteld. Zo kan de tijd die promovendi besteden aan hun proefschrift worden gereduceerd.

Wetenschappers die willen promoveren in Nederland besteden gemiddeld zo’n 5 jaar aan hun proefschrift. Dit is in vergelijking met veel andere landen een lange periode en die periode kan volgens Sterken best worden ingekort. Hij vindt dat de eisen die aan het proefschrift worden gesteld verlaagd kunnen worden en er bijvoorbeeld een diplomasupplement kan komen waarin kan worden beschreven wat de promovendus precies heeft gepresteerd.

Sterken geeft bovendien aan dat er op dit moment veel promovendi zijn die hun proefschrift nooit of pas heel laat halen en dat verreweg de meeste promovendi niet eens in de wetenschap terecht komen. Voor hen zou de lange periode die ze aan het proefschrift hebben besteed dus weinig toegevoegde waarde hebben.

Niet iedereen is het echter met Sterken eens. Verschillende hoogleraren en promovendi hebben eerder al aangegeven dat Nederlandse promovendi dankzij het streven naar perfectie juist een zeer goede reputatie hebben. Een Nederlandse PhD is in vergelijking met een Britse of Duitse PhD een stuk waardevoller en dat moeten we zo houden, aldus Linda Klumpers van het Promovendi Netwerk Nederland.

Daarnaast zou een verkorting van de promotieduur geen significatie bijdrage leveren in de ontwikkeling van een individu. Een promotieduur van slechts 3 jaar zou slechts een veredelde leerstage zijn, doordat de echte doorbraken in het onderzoek vaak pas in de laatste fase van de promotie worden gedaan. Het is volgens de tegenstanders daarom belangrijk dat er voldoende tijd voor een promotiestudie wordt uitgetrokken.