Maastricht University

uni_maasDe universiteit van Maastricht is ontstaan doordat er aan het einde van de jaren zestig in Nederland een tekort was aan opleidingsmogelijkheden voor artsen. Maastricht had door het sluiten van de mijnen een goede kans om de achtste medische faculteit in Nederland toegewezen te krijgen.

In kannen en kruiken was het echter nog niet, zeker toen in het begin van de jaren zeventig bleek dat het tekort aan opleidingsplaatsen niet meer bestond. Het bestuur van de universiteit besloot echter in 1974 toch te starten met het onderwijs en dat leidde in het begin van 1976 tot de officiële opening van Maastricht University (of eigenlijk de Rijksuniversiteit Limburg, zoals de universiteit toen heette).

Maastricht University was in de jaren zeventig een van de eerste universiteiten die gebruik maakte van Probleemgestuurd Onderwijs. Probleemgestuurd Onderwijs (of PGO) was in die tijd iets nieuws en het bestuur van de universiteit zag in de nieuwe opleidingsmethode een ideaal systeem voor universitaire opleidingen.

Het aantal opleidingen aan de universiteit werd in de jaren na de officiële opening al vrij snel uitgebreid. In 1980 begon Maastricht University met het aanbieden van de opleiding Sociale Gezondheidskunde en in 1982 werd ook de studie Rechtsgeleerdheid aangeboden. Twee jaar later, in 1984, werd er ook gestart met opleidingen Economische Wetenschappen en Gezondheidswetenschappen.

De universiteit trok in de jaren zeventig en tachtig dankzij de steun van de politiek en het groeiende aantal opleidingen en de kwaliteit daarvan vele studenten. De populariteit groeide in de jaren daarna verder, mede doordat er toen werd besloten om enigszins van het Nederlandse universitaire groeimodel af te wijken en meer Europese studies toe te voegen.

In de jaren negentig en het begin van deze eeuw werd begonnen met het aanbieden van verschillende studies, waaronder Fiscaal Recht, Gezondheidskunde, Internationale Bedrijfskunde, Fiscale Economie, European Public Health en European Law School. Daarnaast nam de universiteit in het jaar 1996 de naam Universiteit Maastricht aan. Dit was ook de basis voor de naamsverandering naar de huidige naam, Maastricht University.

In de toekomst wil Maastricht University vooral op internationaal gebied en het gebied van kwalitatief hoogwaardig onderwijs nog verdere stappen maken en de universiteit streef erna om in de komende jaren tot de absolute top van Europa te behoren.