Maastricht University sluit zich aan bij WUN

De universiteit van Maastricht heeft zich in het begin van dit jaar aangesloten bij het Worldwide Universities Network (WUN). Het WUN bestaat op dit moment uit 19 onderzoeksintensieve instituten op 6 continenten. De kennisinstituten die lid zijn van het netwerk willen meer samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs.

Het Worldwide Universities Netwerk wil vooral onderzoek doen op het gebied van de samenleving, overheden, bedrijven en onderwijs. Het netwerk heeft hierbij vier belangrijke globale problemen geïdentificeerd, namelijk het begrijpen van culturen, hoger onderwijs wereldwijd, onderzoek en volksgezondheid, niet-overdraagbare ziekten en het aanpassen aan klimaatveranderingen.

De verschillende problemen zijn door experts van het netwerk weer onderverdeeld in deelproblemen en groepen onderzoekers binnen het netwerk werken aan deze problemen. Daarnaast kunnen onderzoekers binnen het WUN ook nieuwe onderwerpen aandragen en een groep wetenschappers samenstellen om een onderwerp te onderzoeken.

Het WUN wil alle leden van het netwerk financieel en infrastructureel ondersteunen om onderzoek te stimuleren en aantrekkelijker te maken voor PhD-studenten. Daarnaast moet het voor werknemers en PhD-studenten bovendien eenvoudiger worden om mee te werken aan uitwisselingsprojecten en worden er aan internationale projecten gewerkt.