Limburg wil half miljard investeren in kennis

Als de plannen uit het onlangs gepresenteerde programma Kennis-As uitkomen, dan zal er in de komende 10 jaar ruim een half miljard in het kennisonderwijs in Limburg worden geïnvesteerd en daarmee zouden alle kennisinstituten in de regio de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren.

Het half miljard zal voor ongeveer een derde deel door de kennisinstituten zelf worden bekostigd. Daarnaast willen zij een bedrag van ongeveer 180 miljoen euro van de provincie Limburg ontvangen en tot slot hopen de kennisinstituten dat de Nationale Overheid, de Europese Unie en het bedrijfsleven zo’n 240 miljoen euro voor hun rekening willen nemen. Dit leidt tot een totale investering van ruim een half miljard en het zet Limburg op koers voor Brainport2020.

Volgens prof. dr. Martin Paul van het UM is het een investering die in werkelijkheid veel groter zal zijn, doordat er nieuwe bedrijven zullen worden opgericht, nieuwe werkgelegenheid zal worden gecreëerd en daarnaast meer geld zal worden besteed door kenniswerkers en studenten. Als gevolg hiervan kunnen ook weer nieuwe opleidingen worden gecreëerd en is het mogelijk om meer en dieper onderzoek te doen.

Ook de voorzitter van het de Raad van het Bestuur van het UMC+ en de collegevoorzitter van Zuyd Hogeschool scharen zich achter het plan. Ze geven beide aan dat Limburg er in Limburg op vele gebieden expertise is die dankzij extra investeringen nog verder kan worden uitgebreid. Zo kan de leidinggevende positie die de regio heeft op het gebied van de gezondheidszorg worden behouden en uitgebreid.