Geen verandering in relatie promovendi en universiteit

Het kabinet heeft begin dit jaar besloten dat er geen verandering zal komen in de relatie tussen promovendi en universiteiten. Dit houdt in dat promovendi werknemers van universiteiten blijven, terwijl universiteiten graag hadden gezien dat promovendi studenten worden.

Wanneer promovendi als studenten worden gezien, dan scheelt dit universiteiten veel kosten. Er hoeven geen salaris en werknemerslasten meer betaald te worden en de promovendi kunnen in dat geval worden betaald met een relatief goedkope beurs.

De Raad van State vindt het echter geen goed plan en is bang dat het zal leiden tot een situatie waarin het niveau van de wetenschappelijke onderzoeken zullen dalen. Dat komt onder andere omdat veel buitenlandse studenten in Nederland willen studeren omdat ze hier als volwaardig werknemer worden beschouwd.

Een andere reden is de verwachting dat universiteiten met nieuwe regels ervoor kunnen kiezen om de beste promovendi als werknemers aan te nemen, terwijl de minder goede promovendi slechts een beurs zouden krijgen. Er zou op die manier een scheiding tussen eersterangs promovendi en tweederangs promovendi komen en dat is niet wenselijk, aldus de Raad.

De universiteiten zijn het niet eens met het advies van de Raad van State en zij vinden dat de mogelijkheid om promovendi als student aan te trekken alleen de flexibiliteit verhoogd en de kosten verlaagd. Buitenlandse studenten zouden volgens de universiteiten bovendien nog altijd als werknemers naar Nederland gehaald kunnen worden.