De kern van onderwijs

Staatssecretaris Dekker is een nationaal gesprek gestart over de toekomst van het onderwijs. Hij roept iedereen op om mee te denken en mee te praten. De vraag die centraal staat is de volgende:

“Wat moeten kinderen leren op school zodat ze klaar zijn voor hun toekomst?”

Onderwijs gericht op geluk

Dekker geeft aan dat het geluksgevoel van docenten maar ook van studenten een grote bijdragen kan leveren aan de positiviteit. Ook zorgt dit voor minder zelfmoorden, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.  Dit is niets nieuws en is al lang terug te vinden in de wet.

“Educatie is gericht op de bevordering van de persoonlijke ontplooiing ten dienste van het maatschappelijke functioneren van volwassenen door de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen op een wijze die aansluit bij hun behoeften, mogelijkheden en ervaringen alsmede bij maatschappelijke behoeften”.

Dit houdt in dat het voor scholen al wettelijk verplicht is om te letten op de sociale en emotionele ontwikkeling. Maar dit heeft natuurlijk niet alleen betrekking op studenten maar ook voor docenten is dit van belang. Jan Walburg, hoogleraar Positieve Psychologie aan de Universiteit van Twente geeft aan dat welbevinden op school geen extraatje is maar de kern van het onderwijs raakt. Daarom is het van belang een omgeving te scheppen met oog voor de docenten en studenten.